Sara Blanck

Sara Blanck

Sara Blanck är grundskollärare för årskurs 7–9 i samhällskunskap, religion och svenska. Hon har en licentiatexamen i pedagogiskt arbete med inriktning mot de samhällsorienterande ämnenas didaktik. Vid Karlstads universitet är hon nu doktorand och arbetar med lärarutbildning. Hennes forsknings- och undervisningsintressen är samhällskunskapsdidaktik, de samhällsorienterande ämnenas didaktik, internationalisering samt ämnesintegration och ämnessamspel. 

Produkter av Sara Blanck