Sara Carlbaum

Sara Carlbaum

Sara Carlbaum är docent i statsvetenskap och verksam som forskare vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Hennes forskning berör utbildningspolicy och styrning via marknadisering, inspektion, utvärdering och juridifiering och fokuserar bland annat på medborgarskap, elevens rätt, migration och genus. Hon medverkade också i den nationella utvärderingen av Skolverkets kompetensutveckling Läslyftet. 

Produkter av Sara Carlbaum