Sara Hultqvist

Sara Hultqvist

Sara Hultqvist är socionom och lektor i socialt arbete. Hon arbetar på institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö, på socialhögskolan och vid Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) Lunds universitet. Sara har ett brett intresse för hur socialpolitik blir till praktik i det sociala arbetets vardag.

Produkter av Sara Hultqvist