Sara Lyrenäs

Sara Lyrenäs

Sara Lyrenäs är jurist och lärare, verksam vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet. Hon är till viss del knuten till Centrum för skolledarutveckling, som ansvarar för befattningsutbildning för rektorer, där hon undervisar på momentet ”Skoljuridik och myndighetsutövning”.

Produkter av Sara Lyrenäs