Sari Vuorenpää

Sari Vuorenpää

Sari Vuorenpää är lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet. Hon är legitimerad lärare, i förskola, grundskola och gymnasium med specialpedagogik och svenska som andraspråk som huvudinriktningar. Sari är verksam som lärarutbildare och forskare. En viktig utgångspunkt i hennes forskning är vilka litteracitetsmiljöer som barn och ungdomar erbjuds.

Produkter av Sari Vuorenpää