Silvia Edling

Silvia Edling

Silvia Edling är professor i didaktik och meriterad som excellent lärare vid Högskolan i Gävle men har även examen som grundlärare i svenska och samhällsorienterande ämnen i årskurs 1–7 samt gymnasielärarexamen i engelska och historia. Hennes forskning rör sig på olika sätt kring lärarprofession eller historiedidaktik med fokus på demokratins etiska dimensioner och villkor i lär- och utbildningsmiljöer. Inom dessa studier har hon sedan 2003 fördjupat sig i frågor som rör olika former av våld mot människor samt lärares seende. 

Produkter av Silvia Edling