Simon Lindgren

Simon Lindgren

Simon Lindgren (redaktör) är professor i sociologi vid Umeå universitet. Hans forskning handlar om samarbete, stöd, lärande, konflikter, makt och aktivism på Internet och i sociala medier.

 

Produkter av Simon Lindgren