Sofia J Frankenberg

Sofia J Frankenberg

Sofia J Frankenberg är leg. psykolog och lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskolan vid Stockholms universitet. Sofia har under senare år fokuserat på barns utveckling och lärande, både i sin forskning och undervisning.
 

Produkter av Sofia J Frankenberg