Från utvecklingspsykologi till utvecklingsvetenskap

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Hur kan vi förstå barns utveckling och lärande i en värld som präglas av snabb förändring, globalisering och ett allt större inflytande från digitala medier? Länge dominerades forskningen om den mänskliga utvecklingen av ämnet utvecklingspsykologi. Så är det inte längre. Studiet av utveckling har blivit tvärvetenskapligt, och i dag utgörs kunskapen om barns och ungdomars utveckling och lärande av ett mångfacetterat fält som bättre kan beskrivas i termer av utvecklingsvetenskap.

Förskolan och skolan har till uppgift att förbereda barn inför framtiden. Men hur ska en framtidsförberedande förskola och skola se ut?  Denna bok är den första som presenterar utvecklingsvetenskap i Skandinavien. Med utgångspunkt i aktuell utvecklingsvetenskaplig forskning och teoribildning som syftar till att beskriva, förklara och främja barns utveckling och lärande i förskolan och skolan presenterar författarna en vision om den framtidsförberedande förskolan och skolan. Boken avslutas med en diskussion om hur forskare och professionella tillsammans kan gå från vision till handling och bygga en förskola och skola på vetenskaplig grund genom att ta utgångspunkt i interventionsforskning om förskolan och skolan.
 
Boken är fackgranskad och bearbetad av Sofia J Frankenberg, Stockholms universitet, som även är medförfattare till den svenska utgåvan.

Dion Sommer är professor i utvecklingspsykologi vid Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Danmark.

Sofia J Frankenberg är leg. psykolog och lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskolan vid Stockholms universitet.

  • Artikelnr : 51101224
  • Sidor : 136
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2019
Recensioner

Författare Sofia J Frankenberg gästar podden Lära Från Lärda

I podden Lära Från Lärda samtalar Fredrik Hillerborg med författaren Sofia J Frankenberg om vad utvecklingsvetenskap innefattar. De pratar om varför samarbeten mellan kunskapsfält är så viktigt när det kommer till forskning och teoribildning om barns utveckling och lärande. Och de pratar om hur skolan och förskolan kan bli framtidsförberedd. Lyssna och få en kortversion av boken!

---

Del av recension i BTJ-häftet nr 17, 2019
Lektör Jonas Herrlin

Utvecklingspsykologi är en akademisk disciplin som beskriver och förklarar den mänskliga utvecklingen. Ämnet har haft betydelse i synen på barns utveckling och påverkat utformningen av förskola och skola. I takt med globalisering, teknisk utveckling och ett mer komplext samhälle anser nu ledande forskare att vi i stället ska lyfta
fram ett tvärvetenskapligt synsätt, utvecklingsvetenskap, vilket också ligger till grund för den här boken. Detta är en inriktning som ska ge bättre svar på hur en framtida skola ska se ut och hur vi förbereder våra barn inför framtiden.