Sofie Areljung

Sofie Areljung

Sofie Areljung är doktorand vid Umeå universitet, där hon arbetar med ett avhandlingsprojekt om naturvetenskap i förskolan. Hennes bakgrund är som lärare i grundskolan och gymnasieskolan och forskningsintresset ligger främst på naturvetenskapsundervisning i förhållande till kunskapssyn, genus och fysisk miljö.

Produkter av Sofie Areljung