Staffan Nilsson

Staffan Nilsson

Staffan Nilsson har arbetat länge, till och med längst i Sverige, med sfi för många olika utbildningsanordnare och undervisat människor från hela världen. Staffan är en oerhört skicklig och inspirerande lärare som är mycket uppskattad. Han har alltid använt sina egna uppskattade övningar i undervisningen.

Produkter av Staffan Nilsson