Staffan  Selander

Staffan Selander

Staffan Selander är filosofie doktor i pedagogik och professor i didaktik. Han har varit professor vid Lärarhögskolan i Stockholm och Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Numera är han verksam vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet och huvudansvarig för profilområdet Designs for Learning. Hans forskningsintresse rör distribuerad design för lärande, teknikstött lärande, kunskapsrepresentationer och multimodalitet.