E-bok
Se texten!Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete, e-bok

Se texten!Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete, e-bok

E-bok
 
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

För att kunna läsa och hantera texter krävs mer än läsfärdighet. Varje gång man träffar på en ny genre, ett nytt ämne, eller en text i ett nytt medium måste man på sätt och vis lära sig läsa på nytt. Olika uttrycksformer, som bilder, grafer och liknande, kan vara ämnes- eller genrespecifika och det  ställer speciella krav i mötet med nya texter.

I dag brukar man därför tala om ett vidgat textbegrepp och multimodala texter. I den här boken, som i första hand vänder sig till lärarstudenter och yrkesverksamma lärare, vill författarna visa hur man kan analysera multimodala texter och hur man kan underlätta för elever att bättre förstå såväl  extens utformning som ämnesinnehållet.

I bokens första del resonerar författarna om de nya textlandskapen och hur texter kan representera kunskap på olika vis. Utifrån en modell för textanalys visar de hur man kan granska multimodala texter utifrån olika perspektiv. De belyser sedan hur man didaktiskt kan arbeta med texterna, så att eleverna – utifrån en bättre förståelse av texterna – kan fördjupa sitt kunnande inom ämnesområdet. Författarna visar också hur man didaktiskt kan arbeta med elevernas eget skrivande och med bedömning av multimodala elevtexter.
I bokens andra del presenterar författarna ett antal närläsningar av texter i olika ämnen och i olika medier. Denna del kan ses som en resursbank för analyser och planering av didaktiskt arbete med multimodala texter.

Bokens författare är Kristina Danielsson, professor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet och professor i svenska vid Linnéuniversitet. Staffan Selander, FD, docent i pedagogik och professor emeritus i didaktik vid Stockholms universitet. 

  • Artikelnr : 51100838
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2019