Stefan Gelfgren

Stefan Gelfgren

Stefan Gelfgren är docent i religionssociologi och lektor vid HUMlab och Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Hans forskning rör relationen mellan sociala och religiösa förändringar – med nedslag främst i 1800-talets Sverige och 2000-talets sociala medier och virtuella världar.

Produkter av Stefan Gelfgren