Stefan Weinholz

Stefan Weinholz

Stefan Weinholz har lång erfarenhet som utbildningsledare vid Rektorsutbildningen, Uppsala universitet. Han har förutom Rektorsprogrammet medverkat i flera andra ledarskapsutbildningar och organisationsutredningar som organisationskonsult; föreläsare, utbildare och handledare. Han har även arbetat som rektor och förvaltningschef.

Produkter av Stefan Weinholz