Sten Ludvigsen

Sten Ludvigsen

Sten Ludvigsen är professor vid universitetet i Oslo med lärande och teknik som sitt specialfält. Hans forskningsintressen är relaterade till hur sociala, kulturella och kognitiva aspekter skapar förutsättningar för elevers och studenters lärande inom olika ämnen och kunskapsområden.

Produkter av Sten Ludvigsen