Sylvana Sofkova Hashemi

Sylvana Sofkova Hashemi

Sylvana Sofkova Hashemi (red.) är docent i utbildningsvetenskap med inriktning mot lärande och IT och verksam vid Högskolan Väst och Göteborgs universitet. Sylvana forskar om digitala skrivprocesser och textskapande och IKT:s roll för läs- och skrivutveckling och undervisning. Med bas i praktiknära ansatser ägnas särskilt fokus åt analys och utveckling av teknikmedierad undervisning i relation till svenskämnets innehåll och didaktik, lärares professionella utveckling och bedömningspraktik samt elevernas utveckling av kommunikativ förmåga, textkompetens och reflektivt lärande. Sylvanas tidigare studier har behandlat textgranskning på dator, skolbarns textvärldar och språkbruk i sociala medier och skrivarenor online som stöd i skrivprocessen.

Produkter av Sylvana Sofkova Hashemi