Sylvana Sofkova Hashemi

Sylvana Sofkova Hashemi

Sylvana Sofkova Hashemi är universitetslektor i ämnesdidaktik och docent i utbildningsvetenskap med inriktning mot informationsteknologi och lärande vid Göteborgs universitet. Sylvana forskar om digitalt textskapande och informationsteknologins roll för läs- och skrivutveckling och undervisning. Med bas i praktiknära forskning har Sylvana bedrivit ett flertal forskningsprojekt med särskilt fokus på analys och utveckling av teknikmedierad undervisning i relation till svenskämnets innehåll och didaktik, elevers och lärares textkompetenser, kommunikation och multimodalt meningsskapande.

Produkter av Sylvana Sofkova Hashemi