Sylvi Vigmo

Sylvi Vigmo

Sylvi Vigmo är universitetslektor vid utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Sylvi har med sin bakgrund inom språkdidaktik ett specifikt forskningsintresse för hur lärandeprocesser påverkas och förändras i miljöer som inkluderar teknik och språk. I sin pågående forskning studerar Sylvi vad som framstår som meningsfullt i ungdomars samspel när de kommunicerar och producerar språk på sociala nätverksplatser online.

Produkter av Sylvi Vigmo