Tamsin Meaney

Tamsin Meaney

Tamsin Meaney är professor i matematikdidaktik vid Högskolan i Bergen och dessförinnan har hon varit professor på Malmö högskola. Tamsin har arbetat med lärarutbildning i Nya Zeeland, Australien, Sverige och Norge. Hennes forskningsintressen är mångsidiga men kretsar främst kring behovet av matematikdidaktik som fokuserar på att undanröja sociala orättvisor och skillnader.

Produkter av Tamsin Meaney