Terese Andersson

Terese Andersson

Terese Andersson är förstelärare i svenska som andraspråk, legitimerad coach samt föreläsare. Sedan flera år tillbaka har hon arbetat på skolor med stor kulturell mångfald.

Produkter av Terese Andersson