Jalla - raka vägen! A

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Jalla – raka vägen! är ett genrepedagogiskt och stöttande arbetsmaterial för svenska som andraspråkselever på högstadiet. Genrepedagogik utgår ifrån kommunikativ undervisning där språket står i fokus. Jalla – raka vägen! erbjuder en snabbare väg till språkutveckling med aktuella, elevnära och autentiska texter som engagerar eleverna till diskussioner. Dessutom möter eleverna utmanande övningar som de med hjälp av tydliga stödstrukturer, som t.ex. skrivmallar och checklistor, arbetar med i grupp, i par och enskilt.

Jalla - raka vägen! A är den första utav tre böcker som syftar till att stötta elever att utveckla både sitt vardagsspråk och skolspråk. Varje kapitel är därför uppbyggt utifrån genrepedagogikens cirkelmodell med sina fyra faser:

 1. Förförståelse och bygga kunskap inom genren
 2. Modelltext med språkutvecklande övningar
 3. Gemensam text
 4. Individuell text

Detta arbetssätt hjälper elever att förstå och upptäcka språkliga mönster som finns i olika texttyper samt att olika texter har olika syften.

Genrepedagogikens cirkelmodell ger Jalla – raka vägen! A en återkommande struktur som skapar tydlighet och trygghet för eleven. Arbetsmaterialet består av följande texttyper:

 1. Att arbeta med muntlig presentation
 2. Att arbeta med instruerande text
 3. Att arbeta med sagor
 4. Att arbeta med tidningstexter
 5. Att arbeta med faktatexter med källkritik
 6. Tre texter och tre textsamtal

Varje texttyp inleds med kapitlets innehåll i punktform uppdelade i lärandemål och förmågor samt förklaring till texttypen. Eleverna möter uppgifter som skapar förförståelse, visar textens uppbyggnad, samtalsövningar, gemensamma skrivuppgifter, att producera egna texter, att jämföra texter, att ge och få respons och att bedöma texter. Varje kapitel avslutas med en bedömningsmatris och en utvärdering där eleverna reflekterar över sitt eget lärande.
  
Med sina omväxlande och stimulerande uppgifter skapar Jalla – raka vägen! ett kommunikativt klassrum som möjliggör ett formativt arbetssätt för läraren så väl som för eleven. 

Författarna till Jalla - raka vägen! är Terese Andersson och Tiia Ojala. Terese Andersson är förstelärare i svenska som andraspråk, legitimerad coach samt föreläsare. Sedan fler år tillbaka har hon arbetat på skolor med stor kulturell mångfald. Tiia Ojala är läromedelsförfattare, legitimerad coach, föreläsare samt före detta förstelärare i svenska som andraspråk. Tiia vann läromedelsförfattarpriset Lärkungen 2014.

 • Artikelnr : 40695611
 • Sidor : 128
 • Upplaga : 1.8
 • Utgivningsår : 2017
Om serien
Jalla – raka vägen! – svenska som andraspråk 7–9

Jalla – raka vägen! Svenska som andraspråk för högstadiet

Jalla – raka vägen! är ett genrepedagogiskt och stöttande arbetsmaterial för svenska som andraspråkselever på högstadiet.