Thomas Hillman

Thomas Hillman

Thomas Hillman är universitetslektor vid utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Thomas har en bakgrund inom industridesign och pedagogisk forskning. I sin nuvarande forskning fokuserar Thomas den pågående omstruktureringen av teknik i relation till lärande både i formella och informella sammanhang med fokus på de ömsesidiga förhållandena mellan utvecklingen av teknik och pedagogiska metoder.

Produkter av Thomas Hillman