Thomas Ladö

Thomas Ladö

Thomas Ladö är kvalitets- och utvecklingsledare i förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) i Lomma kommun. Han har politices magisterexamen vid Lunds universitet med inriktning statsvetenskap samt är legitimerad gymnasielärare i samhällskunskap och geografi.

Produkter av Thomas Ladö