Varning för kvalitetsarbete

Nyhet!
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Varning för kvalitetsarbete - “Varje gång någon säger systematiskt kvalitetsarbete dör en kattunge”
Citatet kommer från en frustrerad lärare på X (fd Twitter). En träffsäker beskrivning av hur systematiskt kvalitetsarbete allt mer kommit att upplevas som både ointressant och onödigt.
 

Den stora frågan som besvaras i denna bok är hur det systematiska kvalitetsarbetet kan utvecklas till ett verktyg för skolutveckling som upplevs meningsskapande och lustfyllt. Nyckeln till ett roligare kvalitetsarbete ligger i ett helhjärtat fokus på pedagogernas egna reflektioner kring vad som faktiskt händer i klassrummet. Såväl intresse som motivation och engagemang dör nämligen om fokus hamnat på avvikelser, mäthysteri, oklara begrepp och pedagogiska modeord.
 

Varning för kvalitetsarbete är en bok för hela stödkedjan i skolans verksamhet - från politiker till skolchefer, rektorer och lärare. Den vill inspirera er att tänka nytt. Läs och reflektera tillsammans!

Detta är en bok i serien Digital skola - från vision till verklighet.

 

Thomas Ladö är kvalitets- och utvecklingsledare i förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) i Lomma kommun. Han har politices magisterexamen vid Lunds universitet med inriktning statsvetenskap samt är legitimerad gymnasielärare i samhällskunskap och geografi.

  • Artikelnr : 51111025
  • Sidor : 88
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2024