Thomas Söderberg

Thomas Söderberg

Thomas Söderberg har arbetat som utbildningsledare vid Rektorsutbildningen sedan 2003. Han har sedan 1980-talet arbetat inom högskola/universitet som adjunkt i pedagogik, psykologi, utbildningsledning och specialpedagogik samt som prefekt vid lärarutbildningen. Söderberg har arbetat vid Skolverket som undervisningsråd och utvärderingsexpert. Han är utbildad psykolog och har varit verksam som förskole- och skolpsykolog, BVC/MVC-psykolog, neuropsykolog och frivårdspsykolog. Han har genom åren varit en ofta anlitad föreläsare, utbildare, konsult och handledare inom vård, omsorg, skola och förskola.

Produkter av Thomas Söderberg