Torbjörn Hortlund

Torbjörn Hortlund

Torbjörn Hortlund arbetar som utbildningsledare vid Rektorsutbildningen, Uppsala universitet. Som föreläsare och processledare har han flera års erfarenhet av fortbildning för skolledare och lärare i frågor kring planering, genomförande, uppföljning och bedömning av undervisning utifrån styrdokumenten.

Produkter av Torbjörn Hortlund