Tünde Puskás

Tünde Puskás

Tünde Puskás är biträdande professor i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet. Hennes forskning fokuserar på samhällsämnenas praktik och didaktik i förskolan.

Produkter av Tünde Puskás