Ulf Leo

Ulf Leo

Ulf Leo är universitetslektor och skolforskare vid Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet. Leo arbetar även inom det nationella Rektorsprogrammet vid Centrum för Skolledarutveckling, Umeå universitet. Han undervisar dessutom skolledare från andra delar av världen i det Sida-finansierade programmet ”Child Rights, Classroom and School Management”. Leo disputerade i rättssociologi och hans forskning är inriktad på att studera olika normer som påverkar skolledare. Han har tidigare arbetat som lärare och rektor i grundskolan i 25 år..

Produkter av Ulf Leo