Ulf Leo

Ulf Leo

Ulf Leo är filosofie doktor och docent i rättssociologi med inriktning mot utbildningsledarskap vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Han har 25 års erfarenhet av att arbeta som lärare och rektor i grundskolan. Ulf har lång erfarenhet av att handleda skolledare i grupp och enskilt, och han är också involverad i flera forskningsprojekt och nätverk inom skolledarskapsområdet. 

Produkter av Ulf Leo