Ulf P. Lundgren

Ulf P. Lundgren

Ulf P. Lundgren är professor emeritus. Han har sitt huvudsakliga forskningsintresse inom områden som läroplansteori, utbildningshistoria, utbildningspolitik och utvärdering. Ulf har en gedigen erfarenhet av utbildning. Han har tidigare exempelvis varit professor vid Uppsala universitet, rektor vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm (HLS), Skolverkets förste generaldirektör och Huvudsekreterare för Vetenskapsrådet samt Ordförande för KK-stiftelsens forskningsprogram om IT i skolan (LearnIT).

Produkter av Ulf P. Lundgren