Ulla Damber

Ulla Damber

Ulla Damber är lektor i läs- och skrivutveckling och docent i pedagogiskt arbetevid institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Hennes forskningsintresse är riktat mot arbetet med elevers och förskolebarns läs- och skrivutveckling. Barns möten med skönlitteratur, andraspråkselevers litteracitetsutveckling samt critical literacy utgör också aktuella forskningsintressen.