Ulla Pettersson

Ulla Pettersson

Ulla Pettersson är professor emerita i socialt arbete. Hon har huvudsakligen forskat om socialtjänsten och dess organisation samt om klientarbete och frågor om medinflytande, frivillighet och tvång. På senare år har hon främst ägnat sig åt det sociala arbetets historia. Var tidigare ledamot av Socialstyrelsens rådgivande nämnd för etiska frågor inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Produkter av Ulla Pettersson