Ulrika Tornberg

Ulrika Tornberg

Ulrika Tornberg är docent i pedagogik och pensionerad lektor vid Örebro universitet. Hon har många års erfarenhet av språkundervisning, lärarutbildning, fortbildning av språklärare, läromedelsförfattande och språkdidaktisk forskning. I sin forskning intresserade hon sig till att börja med för elevers strategier när de bearbetar språkliga uppgifter i undervisningen. 

 

1989-1995 deltog hon i STRIMS-projektet (Strategier vid inlärning av moderna språk), Uppsala universitet. Därefter har hon huvudsakligen använt läroplansteoretiska utgångspunkter för att klargöra möjliga konsekvenser för språkundervisningens innehåll utifrån talet om språkundervisning i internationellt auktoritativa texter och svenska läroplaner, till exempel talet om ”kultur”.

 

 Under några år ägnade sig Ulrika Tornberg också åt livsberättelseforskning med fokus på ”lärarskapets personliga dimension”. Under åren 2002 -2012 ingick hon slutligen också i redaktionen för tidskriften Utbildning & demokrati vid Örebro universitet.

 

 

Produkter av Ulrika Tornberg