Språkdidaktik, 6 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

SPRÅKDIDAKTIK handlar om språkundervisningen i ett didaktiskt helhetsperspektiv. Boken kommer nu i en sjätte upplaga och sedan boken kom ut första gången har mycket förändrats. I dagens skola läggs större fokus på språkundervisning för flerspråkighet vilket bland annat avspeglas i den nya upplagan. Lärare kommer heller inte enbart att undervisa barn och unga, utan också vuxna studerande.


Den första delen av boken ger en bred forskningsbakgrund till frågor som: Vad menas med kunskap? Vad är lärande? Hur skapar eleverna mening i undervisningen? Vad menas med kommunikativ kompetens, flerspråkiga klassrum, delaktighet och interaktion? I den nya upplagan av SPRÅKDIDAKTIK har den tidigare problematiserande diskussionen kring dessa frågor fått ett större utrymme.


Den andra delen av boken är mer direkt inriktad på arbetet i klassrummet. Utifrån forskning kring minne, läs- och hörförståelse, skrivprocess och kommunikation klargör författaren bland annat hur läraren kan arbeta med lyssnande och läsning i sin undervisning och hur eleverna kan arbeta med grammatik som produkt och process. Även olika aspekter av textproduktion med utgångspunkt i en syn på skrivandet som en kreativ, interaktiv verksamhet behandlas i boken, liksom möjliga vägar till autentisk kommunikation i undervisningens här och nu. 


Ulrika Tornberg är docent i pedagogik med språkdidaktisk inriktning och pensionerad lektor vid Örebro universitet. Hon har mångårig erfarenhet av språkundervisning, lärarutbildning, fortbildning av lärare och av språkdidaktisk forskning.

  • Artikelnr : 51104140
  • Sidor : 264
  • Upplaga : 6.2
  • Utgivningsår : 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 19, 2020.
Lektör Agneta Wirberg

Språkdidaktik, som handlar om språkundervisningen i ett didaktiskt helhetsperspektiv, kommer nu i en sjätte upplaga. I dag läggs större fokus än tidigare på språkundervisning för flerspråkighet, vilket avspeglas i den nya upplagan. Lärare undervisar inte bara barn och unga, utan också vuxna. I bokens första del ges en forskningsbakgrund och diskuteras frågor om kunskap, lärande, meningsskapande, kommunikativ kompetens, flerspråkiga klassrum, delaktighet och interaktion. Andra delen är mer inriktad på arbetet i klassrummet. Utifrån forskning kring minne, läs- och hörförståelse, skrivprocess och kommunikation klargör författaren bland annat hur läraren kan arbeta med lyssnande och läsning i undervisningen och hur eleverna kan arbeta med grammatik som process och produkt. Termförklaringar och referenser avslutar. Boken vänder sig till blivande språklärare i alla språk och på alla stadier. Den är ett uppdaterat och genomarbetat språkdidaktiskt bidrag.