Veronica Lövgren

Veronica Lövgren

Veronica Lövgren är filosofie doktor samt lektor vid Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. Hon är forskningsledare vid Centrum för funktionshinderforskning, Umeå universitet. Hennes forskning rör funktionshinder i vid bemärkelse och har under senare ar varit inriktad på vilka sätt kategoriseringar utifrån ålder, funktionshinder och kön konstituerar vardagen för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
 

 

Produkter av Veronica Lövgren