Stegen - Sätt ord på SO

Torbjörn Falk,
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Stegen vänder sig till unga vuxna som av olika anledningar behöver extra träning i svenska språket. Böckerna kan användas i svenska som andraspråk, specialundervisning eller som bredvidmaterial. Texter och uppgifter håller en enkel nivå, utan att vara barnsliga.

Sätt ord på SO är ett häfte med grundläggande ord som elever möter i SO-böcker och olika massmedier. Genom olika typer av ordkunskapsuppgifter får eleverna arbeta med dessa ord och på så sätt utöka sitt aktiva ordförråd. Texterna i SO-böcker och tidningar blir lättare att förstå, och eleverna ökar därigenom sina möjligheter att nå målen.

Materialet kan användas i både svensk-, svenska som andraspråks- och SO-undervisning. Eleverna kan arbeta självständigt och rätta med hjälp av facit.

Facit finns för utskrift på www.gleerups.se

Författare är Torbjörn Falk och Jessica Rahm, lärare i SO i Stockholm.

  • Artikelnr : 40665638
  • Sidor : 80
  • Upplaga : 1.12
  • Utgivningsår : 2009
Extramaterial

Här hittar du kostnadsfritt material relaterat till produkten.
 

Sätt ord på SO - Facit