Iris Biologi 2, elevbok
Prova

Iris Biologi 2, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Iris är ett basläromedel i biologi för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy11. Med ett enkelt språk, tydlig och flexibel struktur och fantastiska bilder gör författaren biologin både lockande och inspirerande. Iris biologi består av elevbok och digitalt läromedel.

Iris Biologi 2, elevbok inleds med ett allmänt kapitel om cellen som livets byggsten samt huvudprinciperna för livets fortbestånd. Därefter behandlas livets kemi, cellen i funktion och människan och andra djur i funktion. Ett särskilt kapitel tar upp nervsystemet och sinnena samt kroppens interna kommunikation. Sedan följer kapitel om sex och människans livscykel, mikroorganismer och infektioner, svamparnas och växternas liv. I det avslutande kapitlet presenteras några biologiska tillämpningar.

Iris Biologi 2, elevbok  i korthet:
• med pedagogiskt upplägg som tillåter flexibel planering
• är rikt illustrerad med förklarande bilder
• med modernt innehåll som lyfter aktuella forskningsrön
• förklarar naturvetenskapliga begrepp på ett enkelt och tydligt sätt

  • Artikelnr: 40677273
  • Sidor: 320
  • Upplaga: 1.5
  • Utgivningsår: 2013
Iris biologi för gymnasieskolan

Iris biologi 

Iris är ett basläromedel i biologi för kurserna Biologi 1 och Biologi 2. Med ett enkelt språk, tydlig och flexibel struktur och fantastiska bilder blir biologin både lockande och inspirerande. Serien består av tryckta och digitala läromedel.

Mer om serien