Iris Biologi 1, digitalt läromedel, elev, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Iris Biologi 1 är ett heltäckande digitalt läromedel för gymnasiekursen Biologi 1. Det ger en modern och innehållsrik framställning av ett vetenskapsfält i snabb utveckling.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Med Iris Biologi 1 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här behandlas genetik, evolution, systematik, etologi, ekologi, hållbar utveckling och mycket mer.

Interaktivt och multimodalt 
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Här varvas texter med ett enkelt språk med fantastiska bilder, animationer och filmer som underlättar förståelsen för komplicerade biologiska processer.

Tester och övningar 
Självrättande tester och övningar som ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig stoffet ännu bättre. 

Lärarstöd 
Iris Biologi 1 innehåller lärarmaterial med bland annat laborationsförslag, värderingsövningar och facit.

Personlig lärupplevelse 
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering 
I Iris Biologi 1 har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering. 

  • Artikelnr : 40679758
Om serien
Iris – biologi för gymnasium och vuxenutbildning

Iris Biologi 

Iris är en läromedelsserie i biologi för gymnasium och vuxenutbildning. Med ett enkelt språk, tydlig och flexibel struktur och fantastiska bilder blir biologin både lockande och inspirerande. Serien består av tryckta och digitala läromedel för kurserna Biologi 1 och 2.

Iris för Biologi 1 och 2

  • Välskrivna och innehållsrika biologiläromedel som utvecklar förståelse för biologins betydelse i samhället
  • Med inledande syftes- och målbeskrivningar som tydliggör för både dig och dina elever
  • Pedagogiska sammanfattningar
  • Frågor och övningar av olika karaktär gör det lätt för eleverna att löpande stämma av sina kunskaper
  • Fantastiska bilder som hjälper dina elever att associera och underlättar förståelsen för texterna

För dig som vill arbeta digitalt!

Iris digitala läromedel är heltäckande läromedel för gymnasiekurserna Biologi 1 och 2. Här finns fantastiska bilder, animationer och filmer som underlättar förståelsen för komplicerade biologiska processer. Inlärningen underlättas ytterligare av de många självrättande övningarna. Lärarversionerna innehåller dessutom fördjupningsmaterial, laborationsförslag, grupp- och värderingsövningar, rollspelsunderlag och mycket mer.