Iris Biologi 1, elevbok, 2:a upplagan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Iris är ett basläromedel i biologi för gymnasieskolan. Med ett enkelt språk, tydlig och flexibel struktur och fantastiska bilder görs biologin både lockande och inspirerande. Iris finns i form av tryckta elevböcker och heltäckande digitala läromedel.

Denna andra upplaga av Iris Biologi 1, elevbok är uppbyggda utifrån ämnesplanens centrala innehåll för kursen Biologi 1. Vilka delar ur det centrala innehållet som varje område behandlar framgår på områdets inledningssida. Innehållet syftar till att ge kunskaper om biologins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Det ska bidra till att utveckla förståelse för biologins betydelse i samhället. 

Varje område är i sin tur indelat i avsnitt. Efter varje avsnitt finns snabbkolls-frågor, så att dina elever snabbt skall kunna stämma av vad de kommer ihåg. I slutet på varje område finns en kortfattad sammanfattning. Sist i varje område finns dessutom Testa dig själv som består av frågor med tillhörande facit. Dessa frågor är uppdelade utifrån områdets olika avsnitt. 

Läromedlet är rikt illustrerat. Bilderna hjälper dina elever att associera och underlättar förståelsen för texterna. Många av bilderna kan dessutom fungera som diskussionsunderlag. Detta är en omfattande bok som ger dina elever möjlighet att läsa, titta och träna på egen hand för att på så sätt förbättra möjligheterna att nå kursmålen.

Komplettera gärna denna tryckta bok med lärarmaterialet som du hittar i Iris Biologi 1, digital, lärarlicens. Här finns fördjupningsmaterial, laborationsförslag, grupp- och värderingsövningar, rollspelsunderlag och mycket mer. 

Iris Biologi 1, elevbok i korthet:
• uppbyggd utifrån ämnesplanens centrala innehåll
• utvecklar förståelse för biologins betydelse i samhället
• pedagogiskt upplagd och rikt illustrerad 

  • Artikelnr: 51103303
  • Sidor: 392
  • Upplaga: 2.5
  • Utgivningsår: 2020
Om serien
Iris – biologi för gymnasium och vuxenutbildning

Iris Biologi 

Iris är en läromedelsserie i biologi för gymnasium och vuxenutbildning. Med ett enkelt språk, tydlig och flexibel struktur och fantastiska bilder blir biologin både lockande och inspirerande. Serien består av tryckta och digitala läromedel för kurserna Biologi 1 och 2.

Iris för Biologi 1 och 2

  • Välskrivna och innehållsrika biologiläromedel som utvecklar förståelse för biologins betydelse i samhället
  • Med inledande syftes- och målbeskrivningar som tydliggör för både dig och dina elever
  • Pedagogiska sammanfattningar
  • Frågor och övningar av olika karaktär gör det lätt för eleverna att löpande stämma av sina kunskaper
  • Fantastiska bilder som hjälper dina elever att associera och underlättar förståelsen för texterna

För dig som vill arbeta digitalt!

Iris digitala läromedel är heltäckande läromedel för gymnasiekurserna Biologi 1 och 2. Här finns fantastiska bilder, animationer och filmer som underlättar förståelsen för komplicerade biologiska processer. Inlärningen underlättas ytterligare av de många självrättande övningarna. Lärarversionerna innehåller dessutom fördjupningsmaterial, laborationsförslag, grupp- och värderingsövningar, rollspelsunderlag och mycket mer.

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 15, 2020
Lektör Ylva Sjöblom

Iris biologi 1 är en välgjord kursbok för gymnasiets Biologi 1. [...] Det här är den andra och omarbetade upplagan av boken, vars elva delar utgår från ämnesplanens centrala innehåll i Biologi 1. I början av varje kapitel framgår tydligt vad ur ämnesplanen som behandlas i just den delen. Längst bak i varje del finns en sammanfattning samt frågor med utförliga facit. Varje kapitel avslutas med lite enklare frågor, en så kallad “Snabbkoll”, med tillhörande facit. Boken är pedagogiskt upplagd och har en tilltalande layout. Texterna är välskrivna, lättförståeliga och aktuella. De kompletteras av massor av färgfotografier och figurer. [...]