Ledarskap och organisation, elevbok, 2:a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Ledarskap och organisation är ett läromedel för gymnasiet avsett för kursen med samma namn. Ämnet som sådant är tvärvetenskapligt med koppling till psykologi, sociologi, pedagogik och företagsekonomi. Läromedlet finns i både tryckt och digital form.

Ledarskap och organisation, elevbok innehåller sju avsnitt:
• Vad är ledarskap?
• Organisation
• Grupper och grupputveckling
• Individen i organisationen
• Kommunikation och konflikt
• Strategi och strategiska processer
• Case

Ett intresseväckande läromedel där klassiska beskrivningar av ledarskap och organisation kompletteras med moderna tolkningar. Här behandlas en rad intressanta teorier och modeller i detta ständigt aktuella ämne. Övningar bidrar till att aktivera eleverna och bjuder in till självreflektion och observationer, bland annat av skolan som organisation och hur ledarskapet utövas där.

Nyhet i denna andra upplaga är ett helt nytt kapitel med case. Dessutom har texterna förnyats och boken diskuterar aktuella företeelser som Metoo. 

Ledarskap och organisation, elevbok  i korthet:
• för gymnasiekursen Ledarskap och organisation
• med en rad inspirerande case
• aktiverar eleven och bjuder in till självreflektion
• aktuellt och intresseväckande

  • Artikelnr : 51101231
  • Sidor : 248
  • Upplaga : 2.5
  • Utgivningsår : 2019
Recensioner

Del av recension publicerad i  BTJ-häfte  nr 21, 2019
Lektör Uno Nilsson

I denna andra upplaga av Ledarskap och organisation har författarna tagit med aktuella exempel, strukturerat om innehållet något och tillfört ett avslutande case-kapitel där studieförberedande gymnasieelever själva kan utföra experiment med läroboken som underlag. Boken tar sin början i ledarskap och varför ledare/ledning behövs för att övergå i organisation som bryts ned i grupper och slutligen individer, vilka i sin tur kan ge upphov till konflikter och konfliktlösning. Först därefter behandlas strategi och strategiska processer. En förklarande ordlista, personregister och litteraturlista avslutar. Inflikade faktafält ger intressanta, ofta historiska, belysningar av frågeställningarna, bl.a. Machiavellis Fursten. Efter varje kapitel finns sammanfattande frågor och övningar. [...]"