Take Off Företagsekonomi 1+2 Fakta, digitalt, lärare, 12 mån

Lars Eriksson, Helén Hurtigh, Susann Sörensson, Magnus Arleborn, Gunvor Lagerborg Andersson
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Take off är ett heltäckande digitalt läromedel som kombinerar kurserna företagsekonomi 1 och 2 på ett modernt, pedagogiskt och inspirerande sätt. Med Take off 1 och 2 Fakta samt Take off 1 och 2 Övningar får du ett heltäckande material för båda kurserna med en struktur som tydligt kopplar företagandets verklighet till läroplanerna.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Take off 1 och 2 Fakta får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Genom de olika stegen Starta, Planera, Driva och Utvärdera lär sig eleverna vad företagsekonomi och företagande handlar om.

Interaktivt och multimodalt
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Här finns till exempel pedagogiska, animerade filmer till avsnitt som traditionellt upplevs som svåra inom företagsekonomin, som till exempel kalkylering och moms. 

Tester och övningar
Här finns självrättande övningar som ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig stoffet ännu bättre.

Lärarstöd
Take off 1 och 2 Fakta innehåller frågespel och digitala presentationer med mera.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
I Take off 1 och 2 Fakta har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering. 

  • Artikelnr : 40680068