Take Off Företagsekonomi 1 och 2 Lärarhandl  2:a uppl
Prova

Take Off Företagsekonomi 1 och 2 Lärarhandl 2:a uppl

Av Magnus Arleborn, , , Gunvor Lagerborg Andersson,
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Take off är en serie läromedel som kombinerar kurserna företagsekonomi 1 och 2 på ett modernt, pedagogiskt och inspirerande sätt. Med Take off 1 och 2 Fakta och Övningar får du ett heltäckande material för båda kurserna med en struktur som tydligt kopplar företagandets verklighet till läroplanerna. Serien finns som tryckt fakta- och elevbok, lärarhandledning samt digitalt läromedel.

Take off 1 och 2 Lärarhandledning är en lärarpärm med cd där du finner allt material du behöver som lärare: facit till frågor i fakta- och övningsbok, provbank, ca 170 redigerbara PowerPoint-bilder samt större övergripande tematiska uppgifter för samarbete med andra ämneskategorier.

Take off 1 och 2 Lärarhandledning i korthet:
• modernt, pedagogiskt och inspirerande läromedel som sätter entreprenörskap i fokus
• struktur som tydligt kopplar företagandets verklighet till läroplanerna
• lärarhandledning i form av lärarpärm med cd som innehåller allt material du som lärare behöver

  • Artikelnr: 40673992
  • Sidor: 335
  • Upplaga: 2.5
  • Utgivningsår: 2011