Ellära i teori och praktik, faktabok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Ellära i teori och praktik är ett läromedel i modern ellära med speciellt fokus på gymnasiekursen praktisk ellära. Ellära i teori och praktik kan även användas för kurserna ellära 1 och 2. Läromedlet består av faktabok, övningsböcker och digitalt läromedel.

Ellära i teori och praktik består av två huvuddelar, en praktisk och en teoretisk.
Ellära i praktiken består av berättande och beskrivande texter som kombineras med innehållsrika och pedagogiska illustrationer. Grundläggande fakta beskrivs i praktiska sammanhang och eleverna får en helhetsbild av hela elanläggningar. Ellära i teorin fungerar som en uppslags-, fakta- och fördjupningsdel. Här finns korta och faktatäta avsnitt kombinerat med beräkningsexempel.

För att kunna arbeta på moderna elanläggningar samt felsöka och komplettera elanläggningar utan att riskera elsäkerhet och en god funktion måste dagens tekniker ha goda baskunskaper i ellära. Detta är också en förutsättning för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för att man ska kunna följa installationsregler. Ellära i teori och praktik ger en gedigen genomgång av ellärans grunder på ett sätt som underlättar förståelsen av centrala begrepp.

Ellära i teori och praktik i korthet:
• består av faktabok, övningsböcker och digitalt läromedel
• består av två huvuddelar, en praktisk och en teoretisk
• ger en gedigen genomgång av ellärans grunder

  • Artikelnr: 40676504
  • Sidor: 232
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2012
Om serien
Ellära i teori och praktik

Ellära för gymnasiekursen Praktisk ellära

Ellära i teori och praktik är ett läromedel i modern ellära med speciellt fokus på gymnasiekursen Praktisk ellära. Ellära i teori och praktik kan även användas för delar av kurserna Ellära 1 och 2. Läromedlet består av faktabok, övningsböcker och digitalt läromedel.

Recensioner

 

Del av recension från BTJ

Häftepos: 12122215

Lektör: Ingvar Kroon

 

 

Denna lärobok för gymnasieskolan täcker kursen Praktisk ellära som ingår i ämnet ellära på el- och energiprogrammet för den reformerade gymnasieskolan som startade hösten 2011. Den består av en praktiskt inriktad del med genomgångar av helhetssynen på elinstallationer i anläggningar och en teoridel med fakta och fördjupningstext samt beräkningsexempel. Boken ger en gedigen, modern belysning av ellärans grundläggande begrepp och elinstallatörens arbetsmetoder samt regelverket som styr det praktiska arbetet i storskaliga elinstallationsanläggningar. Textgenomgångarna i praktikdelen är berättande, beskrivande och åtföljs av tydliga illustrationer. Teoridelen är användbar som uppslagsdel med korta faktaavsnitt om ellära, trigonometri och elektronikkomponenter, även dessa rikt illustrerade. Språkfel och en del faktauppgiftsfel förekommer, framförallt i teoridelen, men påverkar inte förståelsen nämnvärt. Helhetsintrycket är att boken är modern, innehållsrik och
pedagogiskt uppbyggd med ambitionen att minimera risker med elsäkerhetsfel i elanläggningar.