Meta Elektromekanik, digital träning, lärare, 12 mån

Meta Elektromekanik, digital träning, lärare, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Meta Elektromekanik är ett läromedel för kursen Elektromekanik och ger en gedigen introduktion till elektrikeryrket. Utifrån ett elsäkert arbetssätt ges en beskrivning av enklare elarbeten och installationsteknik, men även enklare mekaniskt arbete, ritningsläsning och sammanfogningsteknik beskrivs.

Meta Elektromekanik, instuderingsuppgifter Digital elevträning innehåller övningar till faktabokens alla avsnitt i digital form (både till första och andra upplagan). Vill du använda den tryckta versionen av faktaboken, men få alla fördelar med digitala övningar så väljer du detta digitala material.

Den digitala elevträningen innehåller både självrättande övningar, där eleven får respons direkt, och övningar där eleven ska skriva in ett längre svar. Dessa skickas sedan till läraren för bedömning. Facit finns integrerat i din lärarversion och alla resultat samlas i en lättöverskådlig resultatvisning. Lärar- och elevversionen har i princip samma innehåll, men lärarversionen innehåller även funktionalitet för elevadministration.

Meta Elektromekanik, instuderingsuppgifter Digital elevträning i korthet:

  • innehåller instuderingsuppgifter till faktabokens alla avsnitt
  • betonar vikten av att arbeta på ett säkert, arbetsmiljömässigt och ergonomiskt sätt
  • ger möjlighet till direkt feedback och är enkel att administrera
  • Artikelnr : 40684868