Meta Elinstallation, digital, lärarlic, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

 

Meta Elinstallation är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen elinstallationer.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Meta Elinstallation får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet ger eleven alla viktiga grundkunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar i enlighet med gällande förordningar och standarder. Här finns dessutom speciella avsnitt om kontroll och besiktning, ROT-arbeten, elmiljö, motorstyrning med mera. 

Lärarstöd
Lärarversionen innehåller allt som finns i elevversionen och ger utökad funktionalitet som underlättar för dig i din undervisning.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Meta Elinstallation täcker kursplanens alla delar och innehållet är uppbyggt med en tydlig progression. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

 

  • Artikelnr: 40680280