Prestanda Startblock P

Prestanda Startblock P

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Prestanda Startblock består av övningsböcker för fordon- och transportprogrammets gemensamma kurser Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden samt Fordonsteknik – introduktion.

Materialet består av övningar i form av praktiska utbildningsmoment. Momenten är baserade på ämnes- och kursmål samt vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Övningarna kallas för uppdrag, moment. Varje moment har teoretiska instuderingsfrågor, praktiska instruktioner och en uppföljning. De teoretiska instuderingsfrågorna för momentet finns i Prestanda Startblock T. De praktiska delarna av momentet finns i Prestanda Startblock P. Uppföljningen, kunskapstestet för momentet finns i FT-test Startblock.

Prestanda Startblock P består av praktiska övningar och följer i princip samma indelning som Prestanda Startblock T. Eleverna tränas i att arbeta praktiskt, på ett yrkesmässigt sätt och med hänsyn till utrustnings- och verktygsval. Läromedlet ger eleverna möjlighet att träna och utveckla metod, färdighet och handlag. Praktiskt arbete under kontrollerade former är en viktig förutsättning för en utveckling inom yrket.

Prestanda Startblock P i korthet:
• övningsmaterial
• tränar eleverna att arbeta praktiskt på ett yrkesmässigt sätt
• ger eleverna möjlighet till att träna och utveckla metod, färdighet och handlag

  • Artikelnr: 40673824
  • Sidor: 200
  • Upplaga: 1.11
  • Utgivningsår: 2011