PbT Bromsar, kaross och chassi, digital, elevlic, 18 mån
Prova

PbT Bromsar, kaross och chassi, digital, elevlic, 18 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

PbT Bromsar, kaross och chassi är ett läromedel i personbilsteknik som kan användas för flera kurser, främst för Personbilsteknik – introduktion, Reparationer av personbilar och lätta transportfordon samt Bromsar, kaross och chassi.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med PbT Bromsar, kaross och chassi får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Teknikutvecklingen inom fordonsbranschen går snabbt. Det innebär att en bra kunskapsbas är en mycket viktig faktor för att framgångsrikt kunna arbeta och utvecklas som fordonstekniker. PbT-serien ger förutsättningar för både grundutbildning och vidareutbildning genom att utförligt beskriva och förklara tekniska grundbegrepp och principer samt konstruktionslösningar i fordonens olika system.

Tester och övningar
Självrättande instuderingsuppgifter ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig stoffet ännu bättre.

Lärarstöd
Lärarversionen innehåller allt som finns i elevversionen samt ger utökad funktionalitet för kommunikation och administration.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse.  Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
PbT Bromsar, kaross och chassi täcker kursplanens alla delar och innehållet är uppbyggt med en tydlig progression. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

  • Artikelnr: 51100876
PbT för Fordons- och transportprogrammet

PbT för inriktning personbil

PbT är en läromedelsserie utvecklad för fordons- och transportprogrammets inriktning personbil. Serien är anpassad efter de ändringar i kursplanerna som trädde i kraft 2020.

Mer om serien