PbT Inriktning personbil, digital, elevlic, 12 mån
Prova

PbT Inriktning personbil, digital, elevlic, 12 mån

Digital produkt
Privatkund? Läs mer här
Höstterminen 2020 införs nya kurser för inriktning personbil. De två programgemensamma kurserna i årskurs ett förändras inte. De nya kurserna ska börja användas av elever på inriktning personbil som börjar sitt andra läsår höstterminen 2020. 

För dig som vill undervisa med ett digitalt läromedel har vi lagt samman all faktatext från de tre faktaböckerna i PbT-serien i ett nytt digitalt läromedel PbT Inriktning Personbil som täcker 12 av de nya kurserna.

Vi producerar detta läromedel i tre steg.
I ett första steg finns, förutom all faktatext, den teoretiska delen av övningar för de fyra inriktningsgemensamma övningarna, plus självtester för dessa kurser. Under hösten kommer även kursprov som pdf-filer att läggas till i läromedlet för dessa fyra kurser.

Vill du komplettera med de praktiska delarna av övningarna finns de i ett tryckt häfte: PbT Service- och underhåll P.

I ett andra steg, december 2020, lägger vi in den teoretiska delen av övningar samt självtester för fem kurser i ämnet Personbilar – reparations och systemteknik. P-delen av övningarna för dessa kurser kommer att läggas i det digitala läromedlet som nedladdningsbara pdf-filer. Även kursprov för dessa kurser läggs in som pdf-filer.

Senast augusti 2021 lägger vi i ett tredje steg in den teoretiska delen av övningar samt självtester för tre kurser i ämnena kurserna i ämnena El- och hybridfordonteknik samt Flerbränsleteknik. P-delen av övningarna för dessa kurser kommer att läggas i det digitala läromedlet som nedladdningsbara pdf-filer. Även kursprov för dessa kurser läggs in som pdf-filer.

  • Artikelnr: 51104249