PbT Verkstad, säkerhet och service

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

PbT är en faktaserie för fordons- och transportprogrammets inriktning Personbil. Serien, som tidigare bestod av tre faktaböcker, har reviderats efter de ändringar i kursplanen som trädde i kraft 2020, och kompletterats med en fjärde bok. 

Utvecklingen inom fordonsbranschen går snabbt. Det innebär att en bra grundutbildning är en mycket viktig faktor för att framgångsrikt kunna arbeta och utvecklas som fordonstekniker. PbT-serien präglas av att böckerna både förklarar teoretisk basfakta och principer, och beskriver hur modern teknik tillämpas i bilens olika system. Innehållet speglar den senaste personbilstekniken. 

PbT Verkstad, säkerhet och service ger en förståelse för verkstaden som arbetsplats. Boken behandlar grundligt arbetsmiljö och de risker som kan förekomma på arbetsplatsen, samt de lagar som reglerar detta. Den ger även viktiga kunskaper om kundbemötande och administration som behövs för att kunna bemöta kunden på ett professionellt sätt. Vidare ger den en gedigen genomgång av verkstadens utrustning samt kunskaper som behövs för att genomföra service och underhåll. 

PbT Verkstad, säkerhet och service kan användas för flera av kurserna på fordons- och transportprogrammets inriktning Personbil, inte minst för Personbilar – verkstad och elteknik samt Personbilar – service och underhåll 1. 

Övriga faktaböcker i serien är: 
•    PbT Bromsar, kaross och chassi, 2:a uppl. 
•    PbT Motor och kraftöverföring, 2:a uppl. 
•    PbT Elsystem, komponenter och nätverksteknik, 2:a uppl
 

 • Artikelnr: 51108384
 • Sidor: 152
 • Upplaga: 1.1
 • Utgivningsår: 2022
Om serien
PbT för Fordons- och transportprogrammet

PbT för inriktning personbil

PbT är en läromedelsserie utvecklad för fordons- och transportprogrammets inriktning personbil. Serien är anpassad efter de ändringar i kursplanerna som trädde i kraft 2020.

För dig som önskar arbeta med tryckta läromedel!

I PbT-serien finns fyra faktaböcker som tillsammans täcker in hela 12 kurser. 

Dessa fyra böcker täcker in i följande kurser:

 • Personbilar – verkstad och elteknik
 • Personbilar – basteknik    
 • Personbilar – service och underhåll 1    
 • Personbilar – service och underhåll 2
 • Personbilar – förbränningsmotorer     
 • Personbilar – kraftöverföring
   
 • Personbilar – chassi och bromsar     
 • Personbilar – systemteknik och diagnos 1     
 • Personbilar – systemteknik och diagnos 2     
 • El- och hybridfordon 1    
 • El- och hybridfordon 2     
 • Flerbränslefordon

Kompletterande övningsböcker

Teoretiska och praktiska övningar för de fyra kurserna i ämnet Service och underhållsteknik finns i övningsböckerna Service och underhållsteknik T och Service och underhållsteknik P.

Teoretiska övningar för de fem kurserna i ämnet Reparations- och systemteknik finns i övningsboken PbT Reparations- och systemteknik T.

Teoretiska övningar för kurserna El- och hybridfordon 1 och 2 samt Flerbränslefordon finns i övningsboken PbT El-, hybrid- och flerbränsleteknik T. 

Med en lärarlicens till det digitala läromedlet PbT Inriktning personbil får du som lärare även tillgång till resterande praktiska övningar, kursprov på tre nivåer till samtliga 12 kurser samt en mängd filmer, bilder och illustrationer att använda i undervisningen. 

För dig som önskar arbeta med digitalt läromedel!

PbT Inriktning personbil är ett digitalt läromedel med innehåll som täcker in hela 12 kurser. Läromedlet finns i elev- respektive lärarversion. 

 • Lärarversionen innehåller lärarmaterial i form av kursprov, information och faktatexter, övningar och självtester.
 • Tydlig struktur där faktatexter, den teoretiska delen av övningar och självtester varvas på ett pedagogiskt vis.
 • De teoretiska övningarna är upplagda i tre svårighetsnivåer. I nivå 1 är alla frågor självrättande. I nivå 2 finns frågor uppdelade i två grupper. En med automatisk rättning och en där eleven skriver in svar som du sedan kan bedöma och ge återkoppling på. Nivå 3 kräver mer analys och slutledningsförmåga.

Detta digitala läromedel täcker in i följande kurser:

 • Personbilar – verkstad och elteknik
 • Personbilar – basteknik    
 • Personbilar – service och underhåll 1    
 • Personbilar – service och underhåll 2
 • Personbilar – förbränningsmotorer     
 • Personbilar – kraftöverföring
 • Personbilar – chassi och bromsar     
 • Personbilar – systemteknik och diagnos 1     
 • Personbilar – systemteknik och diagnos 2     
 • El- och hybridfordon 1    
 • El- och hybridfordon 2     
 • Flerbränslefordon