Fysik 2, övningsbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Fysik 2, övningsbok är anpassad till gymnasiekursen Fysik 2. Det finns två övningsböcker i denna serie den ena för Fysik 1 och den andra för Fysik 2.

Böckernas struktur utgår från den struktur som finns i Impuls, elevböcker och har samma kapitelnumrering. Övningsboken kan naturligtvis användas till andra kursböcker även om kapitelindelningen inte är exakt densamma. Detta är ett komplement till de uppgifter som redan finns i etablerade kursböcker. Många uppgifter är tydligt illustrerade för att lättare förstå problemställningen. Till samtliga beräkningsuppgifter finns facit.

  • Artikelnr : 40689535
  • Sidor : 52
  • Upplaga : 1.5
  • Utgivningsår : 2015