Socialt arbete 1+2, elevbok
Prova

Socialt arbete 1+2, elevbok

Nyhet!
Av
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Socialt arbete 1+2 täcker in kurserna Socialt arbete 1 och 2 på Barn- och fritidsprogrammet. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel och lärarhandledning. 

Boken innehåller 11 teman:
• Socialpolitik
• Sociala aktörer
• Sociala frågor
• Begrepp och teorier
• Lagar och regler
• Arbetsmiljö
• Arbetsuppgifter
• Mötet med människan
• Sociala verksamheter
• Etiska frågor
• Yrkesroll och ledarskap

Samtliga teman knyter an till olika punkter i det centrala innehållet. Socialt arbete 1+2 är en ny upplaga av boken Socialt arbete och innehåller uppdaterad statistik och nyskrivna kapitel. För att främja elevaktivitet blandas texterna i boken med olika typer av frågor som både får eleven att kritiskt granska det som lästs och att sätta sin nya kunskap i ett sammanhang. 

Socialt arbete 1+2 är:
• tillgänglig med ett enkelt språk
• ett modernt och aktuellt läromedel
• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande 

  • Artikelnr: 51106977
  • Sidor: 256
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2021